Verontruste leden

Verontruste leden

Gisteren hebben (vermoedelijk) alle leden een bericht ontvangen van Philip van Diemen de Jel, lid van het  ICT-team. Hij zegt zich zorgen te maken over wanbetaling door de NGV. In antwoord daarop bevestigen wij dat alle facturen die op de normale wijze bij de penningmeester binnenkomen worden betaald. Enkele bedragen waarvoor juist die factuur ontbrak zijn teruggeboekt. Tot dusverre is daarop geen nadere informatie gevolgd en zeker geen aanmaningen en bedreigingen met boete.

Als er alsnog informatie binnenkomt dat het om werkelijke verplichtingen van de NGV gaat, zullen ook deze bedragen betaald worden. Zolang dat niet het geval is, gaan wij er vanuit dat het om niet verschuldigde bedragen gaat.

Het Hoofdbestuur