NGV

Land van Cuijk en Ravenstein

Postadres: Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland

Eigen website: https://www.ngv-landvancuijkenravenstein.nl/

Functie Naam Tel E-mail
Voorzitter Arno Coopmans 06-26602796 mail
Secretaris Piet Huvenaars 06-44378506 mail
Penningmeester Hens Borkent 06-30972805 mail
       
Afgevaardige AV Arno Coopmans 06-26602796 mail
Vice-afgevaardige AV Piet Huvenaars 06-44378506 mail