Hoofdbestuur wint kort geding

Hoofdbestuur wint kort geding

Gisteren diende het kort geding tussen de NGV en het voormalig Hoofdbestuurslid en Hoofd-IT. De rechter deed meteen uitspraak en wees vrijwel al onze eisen toe op straffe van een dwangsom. In het kort waren die eisen, dat de website en de bijbehorende bestanden weer toegankelijk moeten worden gemaakt. Verder sprak de rechter zich uit (‘naar ons voorlopig oordeel’, zoals de gebruikelijke formulering in korte geding luidt) over een aantal zaken die door het voormalig Hoofd-IT betwist waren:

  • Het voormalig Hoofd-IT is op 7 juli 2021 afgetreden als lid van het Hoofdbestuur.
  • De Algemene Vergadering van 10 juli 2021 was rechtsgeldig.
  • Het huidige Hoofdbestuur is het rechtsgeldige bestuur van de NGV.
  • De ontheffing uit de functie van lid van het ICT-team van het voormalig Hoofd-IT per 6 augustus 2021 was rechtsgeldig.

Wij houden u van het verdere verloop in deze zaak op de hoogte.