NGV

GensDataPro

GensDataPro 3.0 © (GDP) is een computerprogramma voor genealogische doeleinden. Het programma is door Ir. Bas Wilschut in samenwerking met de NGV ontwikkeld en telt inmiddels ca. 7.000 gebruikers. Het mag gerekend worden tot de beste programma’s voor de Nederlandse markt. Door gebruik van schermen (windows) is het bijzonder gebruikersvriendelijk. Het programma werd gelanceerd op 19 juli 2002 als opvolger van GD/D90. In de loop der jaren zijn er meerdere grote updates geweest en vele kleinere. Hierdoor is het programma meegegroeid met de ontwikkelingen op IT-gebied en met de wensen van de gebruikers. Een demo van het programma is hier te downloaden. De complete versie kan verkregen door een mailtje te sturen naar de Helpdesk van GensDataPro.

De Helpdesk van GensDataPro is te bereiken via mail. De tijdelijke website van GensDataPro 3.0 van de heer Wilschut is hier te vinden.

.