NGV Zuid-Limburg – Lezing AEZEL Projek

NGV Zuid-Limburg – Lezing AEZEL Projek

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van een lezing over het AEZEL
Projek.

Sprekers: Corry de Koster en Wil Brassé

Programma:
– algemene uitleg over AEZEL en de stand van zaken;
– vragen, daarna pauze;
– hoe AEZEL te gebruiken en hoe kun je er in zoeken;
– wat kun je vinden om je stamboom aan te kleden.

De mogelijkheden die AEZEL biedt zijn voor genealogen heel interessant en het belang ervan neemt alleen maar toe.
Het bestuur vertrouwt dan ook op een grote opkomst, met name ook om onze waardering te tonen voor het vele werk wat door vrijwilligers wordt verricht. Wij hopen u op 21 september te ontmoeten in Sittard!