NGV Utrecht – online lezing

NGV Utrecht – online lezing

Digitale inloop vanaf 19:45 uur.

Op deze avond zal Joyce Pennings van Het Utrechts Ar­chief vertellen over haar onderzoek naar de slavernij in Utrecht en over de foto­tentoonstelling over de Marrons in Suriname.

Welke historische bronnen bewaart Het Utrechts Archief op het terrein van de geschiedenis van sla­vernij en koloniaal verleden en wat gebeurt hiermee? Joyce Pennings was in 2021 namens HUA be­trokken bij onderzoek naar sporen van slavernij in de stad Utrecht dat in op­dracht van de gemeente werd uitgevoerd en op 1 juli gepresenteerd. Zij laat zien welke bron­nen hiervoor gebruikt werden. Sporen zijn niet alleen te vinden in archieven van de stad, maar ook in kerkelijke ar­chie­ven waarvoor HUA fungeert als landelijk centrum. Een voorbeeld hiervan zijn de archieven van de Evangelische Broedergemeente die in de binnenlanden van Suriname zendingswerk verrichtte on­der de Marrons. Op initiatief van een community van Marrons in Utrecht is tot en met 9 januari 2022 een kleine foto- en filmexpositie ingericht in de EXPO van HUA. Over deze expo en het hieraan ge­kop­pelde crowdsourcing project zal Joyce wat meer vertellen. Meer informatie en een filmpje over de tentoonstelling kunt u vinden op https://hetutrechtsarchief.nl/14-tentoonstellingen/638-verborgen-koloniaal-erfgoed-terug-naar-het-volk

Tenslotte komt ook de wetenschappelijke component ter sprake in de vorm van het rijke ar­chief van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap dat in 2023 zijn 150-jarig bestaan hoopt te vieren.

U kunt zich opgeven door tot en met 9 januari 2022 een mail te sturen aan Marijke Lamber­mont (). U ontvangt dan een bevestigingsmail met een link. Door op de link te klik­ken kunt u de lezing eenvoudig volgen op uw computer of tablet/smartphone.

Wij hopen u allen digitaal te ontmoeten op 12 januari.