NGV Utrecht – Lezing

NGV Utrecht – Lezing

Aansluitend op de ledenvergadering zal Yvonne Jansen de lezing ‘van Stand naar Steeg’ houden, over aan elkaar verwante bewoners in de Payenborchsteeg in Utrecht gedurende 300 jaar. Utrecht heeft vele hofjes gekend met woningen die bestemd waren voor behoeftige mensen. Ook in de Payenborchsteeg stonden deze huisjes vanaf 1600. De bleven door de jaren heen bewoond door personen die volgens de regels recht hadden op zo’n woning. Bij genealogisch onderzoek naar voorouders in Utrecht bleek dat er lange tijd een band met het steegje bestond. In deze lezing zal dieper worden ingegaan op de stichting van deze huisjes, de bezitters, de bewoners en de afstammelingen tot in de 19de eeuw, evenals het beheer van de woningen en hun uiteindelijke lot.