NGV Land van Cuijk en Ravenstein – Werkbijeenkomst

NGV Land van Cuijk en Ravenstein – Werkbijeenkomst

WERKBIJEENKOMST  VOOR  STAMBOOMONDERZOEKERS

Deze middag wordt georganiseerd door de Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Land van Cuijk en Ravenstein. De kracht van onze vereniging is het uitwisselen van informatie en elkaar helpen bij het onderzoek. Dit is zowel van toepassing op de startende stamboomonderzoeker als op de doorgewinterde genealoog.

De beginner kan zijn eigen stamboom meebrengen, op papier of computer, en zijn of haar vragen voorleggen aan de collega’s in de zaal.

Omgekeerd wordt de gevorderde onderzoeker uitgenodigd leuke vondsten en onverwachte successen te laten zien, die ook anderen op weg kunnen helpen. Dat kunnen websites, archieven en andere bronnen zijn.

Het is mogelijk om gebruik te maken van een beamer.

Dit alles met het doel elkaar bij het familieonderzoek verder te helpen en dode punten te overwinnen.

Elkaar tips te geven om vol goede moed verder te gaan met onze hobby.

Voor opgave meld u zich aan via .

De zaal gaat open om 13:30 uur, de middag start om 14:00 uur.

De toegang is gratis voor NGV-leden, niet-leden betalen 3 euro entree.