NGV Friesland – Lezing

NGV Friesland – Lezing

Over het nut van digitale archiefontsluiting – Prof. Dr. Mr. H. de Jong

De civiele procesdossiers van het Hof van Friesland (1700-1811)

“De archieven zijn wonderwel goed overgeleverd (…) Een obstakel vormt de registratie, die op namen der partijen is gesteld en niet op het onderwerp van de rechtsstrijd. Een nieuwe inventarisatie naar onderwerp is dringend gewenst, want de archieven bevatten goud”. [1]

Ter gelegenheid van de viering van 500 jaar Hof van Friesland in 1999 wees J.H.A. Lokin, hoogleraar Rechtsgeschiedenis, in het bijzonder Romeins recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, reeds op het belang van een goede ontsluiting van het archief van het Hof van Friesland. De registratie van deze civiele procesdossiers voldeed inderdaad niet, want ze waren namelijk alleen toegankelijk onder de naam van de partijen. De toegang wordt verder bemoeilijkt omdat alles met de hand geschreven is. Onlangs is er een pilot-onderzoek gestart, waarin civiele procesdossiers (48 meter) worden gedigitaliseerd. In haar lezing bespreekt Hylkje de Jong aan de hand van voorbeelden wat allemaal door deze digitale archiefontsluiting nu mogelijk gaat worden.

Hylkje de Jong (1971) studeerde Klassieke Talen (UvA), Algemene Taalwetenschap (UvA), Rechten (RuG) en Filosofie (RuG). Sinds 2019 is zij hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij publiceerde eerder Stephanus en zijn Digestenonderwijs (2008), Ἐντολή (mandatum) in den Basiliken (2019) en artikelen op het gebied van het Byzantijnse recht en de receptie van het Romeinse recht.

Leden van de NGV en belangstellenden zijn hartelijk welkom bij onze bijeenkomsten, die tenzij anders aangegeven worden gehouden in Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden. Aanvang 13.30 uur. Introducés zijn van harte welkom. Parkeren kunt u in de parkeergarage Oldehove.

[1] J.H.A. Lokin, ‘Hoe Rooms waren de Friezen?’, in: D.P. de Vries en P. Nieuwland (reds.), 500 jaar Hof van Friesland, Hilversum 2000, p. 79 nt. 13.