NGV Amersfoort – Lezing

NGV Amersfoort – Lezing

Onderwerp: Boeven in de familie
Spreker: de heer Martijn Spruit
Zaal 1 en 2, de zaal is open vanaf 13.30 uur

Het is misschien niet iets om trots op te zijn, maar ze komen in vrijwel iedere familie voor: voor­ouders die in aanraking zijn gekomen met Justitie. Dat kan een bekeuring of boete zijn, maar ook een uitgebreid gerechtelijk onderzoek, met een veroordeling en gevangenisstraf.

Wees maar blij als er zo’n voorouder in de stamboom voorkomt, want dan heeft deze zijn spo­ren nagelaten, en is hij of zij terug te vinden in allerlei bronnen. En als het al wat langer gele­den is, of het betreft aangetrouwde familie, dan is het juist extra leuk.

Uiteraard besteedt de spreker aandacht aan verschillende officiële, dat wil zeggen: gerechte­lij­ke, bronnen maar er zijn ook allerlei zaken te vinden waar je niet onmiddellijk aan denkt.

In deze lezing zal Martijn Spruit (informatiespecialist en functionaris gegevensbescherming bij het CBG te Den Haag) vooral ingaan op allerlei bronnen die online te vinden zijn. Daardoor ligt de nadruk op de negentiende en twintigste eeuw. Hij zal ook aandacht besteden aan de Tweede Wereldoorlog, omdat er enkele interessante raakvlakken zijn.

Wij houden uiteraard re­kening met de gel­den­de co­ro­na­maat­regelen. Tevoren aanmelden is niet meer verplicht, maar stellen we wel op prijs om een indicatie te hebben van het aantal be­zoekers. Wilt u zich aanmelden voor deze bij­een­komst via een e-mail naar ? Een coronatoegangsbewijs is ver­plicht. Bij klachten blijft u thuis. Wanneer op het laatste moment blijkt dat de bijeenkomst niet kan door­gaan, dan kunnen wij een e-mail­be­richt sturen naar degenen die zich hebben aan­ge­meld. Voor alle duidelijkheid: deze bijeen­komst is niet digitaal via livestream te volgen.

De Koningshof ligt naast de grote parkeergarage van win­kel­centrum ”De Ha­mers­hof”, er is voldoende par­keer­ge­le­genheid, zie ook de afbeelding aan het einde van dit do­cu­ment. Let goed op het ver­melde aanvangstijd­stip.

Iedereen is van harte welkom. Dus ook niet-leden en aspirant-leden. Er wordt geen entree ge­he­ven.