NGV Amersfoort – Lezing

NGV Amersfoort – Lezing

Spreker: Martijn Spruit, informatiespecialist bij het CBG.
Onderwerp: Boeven in de familie.
De zaal is open vanaf 13:30 uur.

Het is misschien niet iets om trots op te zijn, maar ze komen in vrijwel iedere familie voor: voor­ouders die in aanraking zijn gekomen met Justitie. Dat kan een bekeuring of boete zijn, maar ook een uitgebreid gerechtelijk onderzoek, met een veroordeling en gevangenisstraf. Wees maar blij als er zo’n voorouder in de stamboom voorkomt, want dan heeft deze zijn spo­ren nagelaten, en is hij of zij terug te vinden in allerlei bronnen. En als het al wat langer geleden is, of het betreft aangetrouwde familie, dan is het juist extra leuk. Uiteraard besteedt Martijn Spruit (informatiespecialist en functionaris gegevensbescherming bij het CBG te Den Haag) aandacht aan verschillende officiële, dat wil zeggen: gerechtelijke, bronnen maar er zijn ook allerlei zaken te vinden waar je niet onmiddellijk aan denkt. In deze lezing zal hij voor­al ingaan op allerlei bronnen die online te vinden zijn. Daardoor ligt de nadruk op de ne­gen­tien­de en twintigste eeuw. Hij zal ook aandacht besteden aan de Tweede Wereldoorlog, om­dat er enkele interessante raakvlakken zijn.

In verband met de coronamaatregelen willen wij graag tevoren weten of u komt. Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst via een e-mail naar ? Een coronatoegangsbewijs is ver­plicht. Bij klachten blijft u thuis.

Iedereen is van harte welkom. Dus ook niet-leden en aspirant-leden. Er wordt geen entree ge­he­ven.