Herstart Afdeling Zaanstreek-Waterland en lezing over het Rampjaar 1672

Beste genealogievrienden, Hierdoor nodigen wij jullie uit voor een korte Afdelingsledenvergadering van de NGV Zaanstreek-Waterland op donderdagavond 19 mei 2022 in activiteitencentrum Dirk Prins. De reden voor deze Afdelingsledenvergadering betreft de herstart van de Afdeling Zaanstreek Waterland als zelfstandige afdeling en de verkiezing van een afdelingsbestuur. Naast dit officiële gebeuren …