NGV Friesland – Lezing

Over het nut van digitale archiefontsluiting – Prof. Dr. Mr. H. de Jong De civiele procesdossiers van het Hof van Friesland (1700-1811) “De archieven zijn wonderwel goed overgeleverd (…) Een obstakel vormt de registratie, die op namen der partijen is gesteld en niet op het onderwerp van de rechtsstrijd. Een …

NGV Friesland – Lezing

Lezing door Gerard Mast: DE FRIESE EENDENKOOIEN GEBOEKSTAAFD Het centrale thema is het onderzoek naar de historie van de Friese eendenkooien. Wat de aanleiding was van dit onderzoek. Welke hobbels genomen moesten worden om kennis en inzicht op dit terrein te verwerven. Nu zijn er nog 27 kooien in Fryslân …