Herstart Afdeling Zaanstreek-Waterland en lezing over het Rampjaar 1672

Beste genealogievrienden, Hierdoor nodigen wij jullie uit voor een korte Afdelingsledenvergadering van de NGV Zaanstreek-Waterland op donderdagavond 19 mei 2022 in activiteitencentrum Dirk Prins. De reden voor deze Afdelingsledenvergadering betreft de herstart van de Afdeling Zaanstreek Waterland als zelfstandige afdeling en de verkiezing van een afdelingsbestuur. Naast dit officiële gebeuren …

NGV Utrecht – Lezing

Aansluitend op de ledenvergadering zal Yvonne Jansen de lezing ‘van Stand naar Steeg’ houden, over aan elkaar verwante bewoners in de Payenborchsteeg in Utrecht gedurende 300 jaar. Utrecht heeft vele hofjes gekend met woningen die bestemd waren voor behoeftige mensen. Ook in de Payenborchsteeg stonden deze huisjes vanaf 1600. De …

NGV Amersfoort – Lezing

Onderwerp: Boeven in de familie Spreker: de heer Martijn Spruit Zaal 1 en 2, de zaal is open vanaf 13.30 uur Het is misschien niet iets om trots op te zijn, maar ze komen in vrijwel iedere familie voor: voor­ouders die in aanraking zijn gekomen met Justitie. Dat kan een …

NGV Utrecht – Lezing

De zaal is open vanaf 19:30 uur. Lezing door Joyce Pennings en Kathleen Verdult over het WO2 project van Het Utrechts Archief Na een kort overzicht van voor genealogen interessante projecten bij Het Utrechts Archief, gaan de sprekers verder in op het WO2 project. Bijna 60 meter aan WO2 gerelateerde …

NGV Friesland – Lezing

Lezing door Gerard Mast: DE FRIESE EENDENKOOIEN GEBOEKSTAAFD Het centrale thema is het onderzoek naar de historie van de Friese eendenkooien. Wat de aanleiding was van dit onderzoek. Welke hobbels genomen moesten worden om kennis en inzicht op dit terrein te verwerven. Nu zijn er nog 27 kooien in Fryslân …

NGV Utrecht – Lezing

De zaal is open vanaf 19:30 uur. Op de afdelingsavond van woensdag 9 februari zal J. Grimmelikhuizen een lezing geven met de titel “Wie schrijft die blijft” over het schrijven van een familiegeschiedenis. Aan de hand diverse voorbeelden zal de spreker ingaan op de vele keuzemogelijkheden bij het schrijven van …

NGV Utrecht – online lezing

Digitale inloop vanaf 19:45 uur. Op deze avond zal Joyce Pennings van Het Utrechts Ar­chief vertellen over haar onderzoek naar de slavernij in Utrecht en over de foto­tentoonstelling over de Marrons in Suriname. Welke historische bronnen bewaart Het Utrechts Archief op het terrein van de geschiedenis van sla­vernij en koloniaal …

NGV Rijnland – Lezing

Onderwerp: Raadsels rond de stamboom van de familie Pietersen Spreker: Dhr. Roelofsen (zie ook info Mededelingenblad 76) Vergadering: 21.30 uur Algemene ledenvergadering Dhr. Roelofsen zal op 19 april een derde poging wagen om zijn lezing te geven over de familie Pietersen. Info hierover vindt u terug in eerdere edities van …

NGV Rijnland – Lezing

Onderwerp: Het nut van belastingregisters bij genealogisch onderzoek Spreker: Dhr. Aad Verouden Er zijn allerlei soorten belastingregisters. Door de eeuwen heen gold voor alle belastingadministraties een ijzeren wet: Zorg dat de tenaamstelling juist is, anders kun je naar je centen fluiten. Of het nu om kohieren van de 100e penning …