NGV Gooiland – Bijeenkomst

Inloop vanaf 19:30 uur. De bijeenkomst zal worden gestart met een korte Afdelingsledenvergadering. Hierin zal: de Algemene Vergadering van de NGV van 20 november a.s. worden voorbereid en zal de afgevaardigde namens de Afdeling Gooiland worden aangewezen (de vergaderstukken zijn beschikbaar op: ngv-gooiland.nl/algemene-vergadering-ngv); het jaarplan 2022 (en de raming van …