Herstart Afdeling Zaanstreek-Waterland en lezing over het Rampjaar 1672

Beste genealogievrienden, Hierdoor nodigen wij jullie uit voor een korte Afdelingsledenvergadering van de NGV Zaanstreek-Waterland op donderdagavond 19 mei 2022 in activiteitencentrum Dirk Prins. De reden voor deze Afdelingsledenvergadering betreft de herstart van de Afdeling Zaanstreek Waterland als zelfstandige afdeling en de verkiezing van een afdelingsbestuur. Naast dit officiële gebeuren …

NGV Utrecht – Afdelings Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van onze afdeling die gehouden zal worden op woensdag 10 november 2020 van 19.30 – 20.00 uur in het Locatie: Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, 3571 WH Utrecht. Voor de agenda zie Stichtse Heraut, jaargang 33, nr. 4, november 2021.Aansluitend op de ledenvergadering zullen er drie tienminutenpraatjes worden gehouden:– …