NGV

Drenthe en Noordwest-Overijssel

Postadres: De Woert 12, 9411 LZ Beilen

Functie Naam Tel E-mail
Voorzitter H. Jonkman 06-26361739 mail
Secretaris G.J. Pottjewijd 06-51453107 mail
Penningmeester J. Pol 06-38083638 mail
Publiciteit Pieter Taffijn 06-53888580 mail
Afgevaardige AV H. Jonkman 06-26361739 mail
Vice-afgevaardigde Sib de Jong 06-21285690 mail